Loading...
Giỏ hàng của bạn

  Giá trị đơn hàng

  Thanh toán

  Chương trình

  Các chương trình học trực tuyến linh hoạt này sẽ cho phép bạn làm chủ một chủ đề chuyên sâu - lý tưởng để phát triển sự nghiệp của bạn hoặc chuẩn bị cho việc học thêm. Học với một trường đại học hàng đầu hoặc tổ chức, và bạn có thể kiếm được tín chỉ học tập hoặc kiểm định chuyên nghiệp.

  • Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp

   Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp

   Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp

   9 khóa
  • Nhân sự

   Nhân sự

   Con người là tài sản quý giá nhất mà một tổ chức có

   3 khóa
  • Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh

   Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh

   Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh. Các chương trình học trực tuyến linh hoạt này sẽ cho phép bạn làm chủ một chủ đề chuyên sâu - lý tưởng để phát triển sự nghiệp của bạn hoặc chuẩn bị cho việc học thêm

   5 khóa
  • Các nguyên tắc về Kế toán, Thuế và Tài chính doanh nghiệp

   Các nguyên tắc về Kế toán, Thuế và Tài chính doanh nghiệp

   Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh và tài chính. Các chương trình học trực tuyến linh hoạt này sẽ cho phép bạn làm chủ một chủ đề chuyên sâu - lý tưởng để phát triển sự nghiệp của bạn hoặc chuẩn bị cho việc học thêm

   10 khóa
  • Chiến lược doanh nghiệp

   Chiến lược doanh nghiệp

   Khám phá Văn hoá và Di sản. Các chương trình học trực tuyến linh hoạt này sẽ cho phép bạn làm chủ một chủ đề chuyên sâu - lý tưởng để phát triển sự nghiệp của bạn hoặc chuẩn bị cho việc học thêm

   1 khóa
  • Marketing và bán hàng

   Marketing và bán hàng

   Khám phá khoa học. Các chương trình học trực tuyến linh hoạt này sẽ cho phép bạn làm chủ một chủ đề chuyên sâu - lý tưởng để phát triển sự nghiệp của bạn hoặc chuẩn bị cho việc học thêm

   7 khóa

  Tại sao Vinen Edu

  • Học mọi thứ

   Chọn từ hàng trăm khóa học trực tuyến miễn phí từ Ngôn ngữ & bản địa đến Kinh doanh & Quản lý Khoa học & Công nghệ cho Sức khoẻ & Tâm lý học.

  • Học cùng nhau

   Tham gia một khóa học trực tuyến và gặp gỡ những người học khác từ khắp nơi trên thế giới. Học tập cũng dễ dàng và tự nhiên như trò chuyện với một nhóm bạn.

  • Học cùng chuyên gia

   Gặp gỡ các nhà giáo dục từ các trường đại học hàng đầu và các tổ chức văn hoá, những người sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ thông qua video, bài báo, câu đố và thảo luận.