Loading...
Giỏ hàng của bạn

  Giá trị đơn hàng

  Thanh toán

  Chiến lược quản lý thời gian

  Chiến lược quản lý thời gian

  Giới thiệu về khóa học

  GIỚI THIỆU VỀ KHÓA HỌC

  Cảm ơn bạn đã tham gia khóa học trực tuyến này - Chiến lược Quản lý Thời gian cho khóa học Quản lý dự án từ Học viện Quản lý và Lãnh đạo Châu Á-Thái bình dương (PAILEMA).

   Bạn sẽ cần khoảng 5-6 giờ để hoàn thành tất cả các hoạt động học tập trong khóa học này. Vào cuối khóa học, bạn sẽ:

  - Liệt kê các quy trình quản lý thời gian

  - Xác định các thành phần của kế hoạch quản lý tiến độ

  - Xác định một hoạt động

  - Mô tả sự chuyển đổi từ phạm vi đến tiến độ

  - Giải thích phương pháp sơ đồ ưu tiên (PDM)

  - Phân biệt sự khác nhau giữa quan hệ phụ thuộc bắt buộc và quan hệ phụ thuộc tùy chọn

  - Tính toán tiến độ cho một dự án sử dụng phương pháp đường giới hạn , bao gồm cả bước tính xuôi và bước tính ngược

  - Tính toán thời gian dự trữ cho mỗi hoạt động

  - Giải thích tại sao sức ép phạm vi có thể cần thiết

  - Phân biệt sự khác nhau giữa kỹ thuật rút ngắn thời gian và sắp xếp các công việc song song cho mỗi dự án

  - Mô tả sự khác biệt giữa tiến độ và ngày hoàn thành mục tiêu

  - Định nghĩa sự khác nhau giữa phương pháp chuỗi găng và phương pháp đường găng

  - Định nghĩa dự án và tầng đệm

  - Định nghĩa điều phối nguồn lực và tài nguyên

  - Xác định khi nào hai kỹ thuật này là cần thiết

  - Giải thích các cột mốc của dự án

  - Tạo một biểu đồ Gantt với dữ liệu dự án

  - Liệt kê những thứ mà một biểu đồ Gantt có thể hiển thị

  - Liệt kê các lợi ích và thách thức trong việc sử dụng phần mềm lên tiến độ

  Khoá học này bao quát 1 trong 10 lĩnh vực kiến thức của Viện Quản lý Dự án (PMI) Tất cả các tài liệu học tập bạn cần có để hoàn thành khóa học ngắn này đã được bao gồm trên trực tuyến.

  Các hoạt động học tập trong khóa học này

  Có hai tuần trong khóa học này và mỗi nội dung học tập hàng tuần bao gồm từ sáu đến tám bước, đó là các bài giảng video, thảo luận, bài tập, tự kiểm tra, và một kỳ thi cuối kỳ. Mỗi tuần bạn sẽ mất không quá ba giờ để hoàn thành.

  Nội dung khóa học

  • Tuần 1: TỔNG QUÁT CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ THỜI GIAN

  • Tuần 2: QUY TRÌNH QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

  Thông tin giảng viên

  Đinh Việt Hòa

  Đinh Việt Hòa

  Chức vụ

  Học vấn

  Kinh nghiệm

   Tại sao Vinen Edu

   • Học mọi thứ

    Chọn từ hàng trăm khóa học trực tuyến miễn phí từ Ngôn ngữ & bản địa đến Kinh doanh & Quản lý Khoa học & Công nghệ cho Sức khoẻ & Tâm lý học.

   • Học cùng nhau

    Tham gia một khóa học trực tuyến và gặp gỡ những người học khác từ khắp nơi trên thế giới. Học tập cũng dễ dàng và tự nhiên như trò chuyện với một nhóm bạn.

   • Học cùng chuyên gia

    Gặp gỡ các nhà giáo dục từ các trường đại học hàng đầu và các tổ chức văn hoá, những người sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ thông qua video, bài báo, câu đố và thảo luận.