Giới thiệu

Thông điệp

Trong thư gửi các học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền giáo dục mới sẽ “đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em.” Nền giáo dục mới phải thực hiện dạy và học theo hướng phục vụ Tổ quốc và Nhân dân. Vai trò này được Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn đạt là “Học để làm việc, để làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại.” Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc dạy và học phải xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn cuộc sống.
Xem chi tiết
Chất lượng

Người học được tương tác từ đa chiều từ học online đến trực tuyến, thảo luận trực tiếp với bạn cùng lớp, trao đổi trực tiếp với giáo viên... Với giảng viên cảm giác như trên lớp, giảm bớt thời gian (những bài giảng lặp lại nhiều lần chỉ cần làm 1 lần)

Đầy đủ

Người học được đón nhận các khoá học online (bằng video,PPT,PDF...), các buổi lên lớp trực tuyến, những bài kiểm tra ngay trong trang cá nhân của mình mà không ai biết. Thầy/Cô có đủ công cụ up các bài giảng online, tạo lịch học và công cụ lớp học trực tuyến, dạy và học hoàn toàn miễn phí và bảo mật một cách tuyệt đối).

Đơn giản

Học viên tự quản lý trang cá nhân, các môn học online đến các buổi học trực tuyến, kiểm tra đánh giá hiệu quả học tập. Thầy/cô giáo tạo lớp giảng trực tuyến chỉ bằng một click, phân bổ bài giảng cho từng lớp, từng sinh viên, tạo bài kiểm tra một cách dễ dàng.

Chất lượng đào tạo cao và tiết kiệm thời gian
Hài hoà trên lớp và online
Giảm chi phí tới hàng chục lần. Quản lý chất lượng tới từng bài giảng, từng tiết học, từng bài kiểm tra... Tiết kiệm thời gian, tiết kệm chi phí vận hành giảng đường hàng chục lần cũng như không phải đi lại, chi phí tổ chức lớp học, in ấn tài liệu.
Họp, dạy - học mọi lúc, mọi nơi
Nhà trường toàn cầu, công ty toàn cầu
1

Tổ chức họp hoặc dạy học trực tuyến mọi lúc, học mọi nơi, trên mọi ứng dụng từ điện thoại, iPad, máy tính...

2

Không tắc nghẽn đường truyền, không giới hạn thời gian cuộc họp và số người tham dự (miễn phí) lên đến 250 người một cuộc.

3

Bảo mật tuyệt đối, không phải gửi đường link, không phải gửi mật khẩu. Sắp xếp và lên lịch họp tự động cho từng cá nhân.

4

Đơn giản, dễ dàng chỉ cần bấm nút Vào dạy đối với giáo viên, những người tổ chức cuộc họp; hoặc bấm Vào học đối với những người dự họp hoặc tham gia lớp học.

Học mọi lúc, học mọi nơi, học cùng thầy cô giỏi
1

Học mọi lúc, học mọi nơi, trên mọi ứng dụng từ điện thoại, iPad, máy tính... Cá nhân hoá trải nghiệm học tập theo từng học sinh, từng môn học, từng lớp.

2

Được học các môn học và lộ trình học phù hợp với từng học sinh, từng lớp, với nhiều thể loại file: video, ppt, pdf ...

3

Học sinh chỉ cần một tài khoản để quản lý trang cá nhân, mọi lớp học từ các lớp học online đến các lớp học trực tuyến đã được nhà trường cung cấp mà không cần phải tìm kiếm. Được tham gia kiểm tra hiệu quả học tập với công cụ tạo đề thi online, các bài trắc nghiệm cuối khoá học.

Thầy cô giáo tự do sáng tạo bài giảng
1

Tạo bài giảng online (quay một lần, dạy nhiều lần) trên nền tảng đa phương tiện.

2

Tạo các lớp học trực tuyến (lớp học ảo) tương tác trực tiếp

3

Tạo ngân hàng đề thi, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập nhanh gọn, chính xác.

Xây dựng thương hiệu
Thương hiện là tài sản vô giá của tổ chức và nhà trường
Tuỳ biến tên miền, thương hiệu của tổ chức và nhà trường. Nền tảng đào tạo của VinenEdu như là nền tảng đào tạo tiêng của từng tổ chức, nàh trường với việc gắn tên miền riêng, giao diện riêng, menu tuỳ biến, bảo mật cao.
TÍNH NĂNG NỀN TẢNG
GIÁO DỤC TOÀN DIỆN VINENEDU

Tạo lớp (Sắp xếp
sinh viên từng lớp;
từng khoa, phân
bổ khóa học, thời
khóa biểu).

Tạo bài giảng trên
nền tảng đa
phương tiện (video,
ppt, pdf...).

Tạo ngân hàng
câu hỏi, tạo bài
kiểm tra, tạo bài thi
trực tuyến.

Tạo lớp học trực
tuyến (lớp ảo)

Thư viện bài
giảng và cơ sở
dữ liệu dạy và
học.

Tạo landingpa-
ge, xây dựng
chiến dịch tuyển
sinh.

TÍNH NĂNG NỀN TẢNG QUẢN LÝ

Khoa, bộ môn

Quản lý lớp

Khóa học

Tuyển dụng

Thời khóa biểu

Lớp học, họp trực tuyến

Đề thi và ngân hàng câu hỏi.

Hệ thống báo cáo

Tin tức, nghiên cứu.

Đối tác

Đăng ký nhận tư vấn